ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谈判桌

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谈判桌-, *谈判桌*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谈判桌[tán pàn zhuō, ㄊㄢˊ ㄆㄢˋ ㄓㄨㄛ, / ] conference table, #35,412 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we can't defeat them at war, we won't beat them at the conference table[CN] 战场上打不赢 谈判桌上怎么谈结果都是一样的 The Founding of a Republic (2009)
Maybe then we can talk.[CN] 到时候才有本钱上谈判桌 Michael Collins (1996)
... and However, every time I went to table of negotiation, Israel has lost.[CN] 每次我们一上谈判桌以色列就吃亏 Raid on Entebbe (1976)
You got some sense of how far we can push them.[CN] 你对谈判桌那一套很行 他们认识你 Michael Collins (1996)
- Untranslated subtitle - - Untranslated subtitle -[CN] 在谈判桌上 他们首先要求的就是我们撤离狙击手 Sniper: Inside the Crosshairs (2009)
They are Stalin's trump card, the source of his strength at the conference table.[CN] 他们是斯大林的王牌, 在谈判桌上他力量的源泉 Reckoning: 1945... and After (1974)
In the letters that preceded the negotiations, not once was the demand for recognition of the Irish Republic![CN] 谈判桌上签下的文件内容 完全不承认共和国的存在 Michael Collins (1996)
drifted across the conference table.[CN] 在谈判桌上飘啊飘 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy (2005)
That doesn't bring them back to the table, we'll reconvene.[CN] 北韩不会因此重回谈判桌 Murder at 1600 (1997)
Second, to use it on the negotiation table... for money or to seek asylum to another country.[CN] 第二,作为谈判桌上的筹码 要多点金钱或要求其他国家收容 Shiri (1999)
If Denny can open big, that might bring them back to the table... which may be the best way to go at this point.[CN] 如果Denny开局不错 他们应该会回到谈判桌前 这也是目前唯一的办法 An Eye for an Eye (2004)
I'm no good at talk.[CN] 我不懂谈判桌那一套 Michael Collins (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top