ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

语气

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -语气-, *语气*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语气[yǔ qì, ㄩˇ ㄑㄧˋ, / ] tone; manner of speaking; mood, #6,470 [Add to Longdo]
假设语气[jiǎ shè yǔ qì, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ ㄩˇ ㄑㄧˋ, / ] subjunctive [Add to Longdo]
语气助词[yǔ qì zhù cí, ㄩˇ ㄑㄧˋ ㄓㄨˋ ㄘˊ, / ] modal particle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, you're changing your tune?[CN] 你现在改变语气 It Happened One Night (1934)
But I was reluctant to interfere... knowing how he resents interruption.[CN] 不过他的语气需要改进 The Paradine Case (1947)
- Why the tone of pity?[CN] -为什么用怜悯的语气 The Earrings of Madame De... (1953)
Tell me, what tone did the Colonel use?[CN] 请描述一下他们的说话语气 The Paradine Case (1947)
You know, you don't really talk to people. You cross-examine them.[CN] 你知道吗 你和人说话的语气就像是盘问人 House of Strangers (1949)
- mousseline de soie...[CN] 噢 意大利的[嘲讽的语气] Rear Window (1954)
Oh Henry, you sound just like Daddy.[CN] 你说话的语气就像父亲一样 Rope (1948)
- Don't talk to me like that.[CN] - 不要用这种语气跟我说话。 Stage Fright (1950)
There should be violins playing when you talk that way, Julie.[CN] There should be violins playing when you talk that way, Julie. 朱莉,你用这种语气说话时, 真应该有小提琴伴奏 Strange Cargo (1940)
In its place, I like that strong talk,[CN] Carroll 先生... 我喜欢那种强硬男人的语气 The Two Mrs. Carrolls (1947)
And what did you find inside the trunk? A surly note to me?[CN] 你在箱子里找到了什么 傲慢的语气 Rear Window (1954)
You've talked to that venomous fishwife DeWitt.[CN] 你的语气和说话尖酸刻薄的 艾迪森愈来愈像了 All About Eve (1950)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top