ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

设计师

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -设计师-, *设计师*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设计师[shè jì shī, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] designer; architect, #4,613 [Add to Longdo]
广告设计师[guǎng gào shè jì shī, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 广 / ] advertising copywriter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miss Golightly, Mrs Falenson, my decorator.[CN] 高小姐 这是费拉逊太太 是我的室内设计师 Breakfast at Tiffany's (1961)
He's already got a decorator, I'm the agent.[CN] 他已经有一个室内设计师 Breakfast at Tiffany's (1961)
No dogs, no children, just two interior decorators.[CN] 没有狗,没有小孩 只有两个室内设计师 The Seven Year Itch (1955)
Listen, take this to all the designers.[CN] 梅丽莎 把这个交给所有设计师 我就要用这个 Funny Face (1957)
Ours, Kaufmans upstairs and two guys on the top, interior decorators or something.[CN] 我们家,楼上的卡夫曼家 顶楼是两个室内设计师之类的 The Seven Year Itch (1955)
I must say, she works late hours for a decorator.[CN] 她这室内设计师也工作得真晚 Breakfast at Tiffany's (1961)
Interior decorator, wasn't he?[CN] 室内设计师 是吧? Separate Tables (1958)
That's what that stupid designer asks me every day.[CN] 那个傻设计师天天问我这个 That's what that stupid designer asks me every day. Lunch Hour (1963)
Only how does your decorator friend feel about it?[CN] 你的室内设计师朋友认为如何 Breakfast at Tiffany's (1961)
An entire collection is going to be designed for her by the greatest couturier in Paris.[CN] 巴黎最伟大的设计师会 为她设计时装 Funny Face (1957)
You'll have your pick of the best designers in the world.[CN] 你要找世界上最好的设计师 The Naked Kiss (1964)
Oh, that's the guy that designs them. Donald Hall. He's our chief engineer.[CN] 设计师一唐纳霍尔 是一流的设计人才 The Spirit of St. Louis (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top