ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -讠-, *讠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[讠, yán, ㄧㄢˊ] words, speech; to speak, to say
Radical: Decomposition: ??
Etymology: []
[说, shuō, ㄕㄨㄛ] to speak, to say; to scold, to upbraid
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  兑 (duì ㄉㄨㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 24
[话, huà, ㄏㄨㄚˋ] talk, speech; language, dialect
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  舌 (shé ㄕㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] A spoken 讠 tongue 舌; 舌 also provides the pronunciation,  Rank: 170
[论, lùn, ㄌㄨㄣˋ] debate; discussion
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  仑 (lún ㄌㄨㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] Speech 讠 that explains the logic 仑; 仑 also provides the pronunciation,  Rank: 205
[认, rèn, ㄖㄣˋ] to know, to recognize, to understand
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 213
[计, jì, ㄐㄧˋ] to calculate, to count; to plan, to reckon; plot, scheme
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 251
[许, xǔ, ㄒㄩˇ] to consent, to permit; to promise, to betroth
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  午 (wǔ ㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 263
[设, shè, ㄕㄜˋ] to build, to design; to establish; to offer
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  殳 (shū ㄕㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 302
[记, jì, ㄐㄧˋ] mark, sign; to note, to record
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  己 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A private 己 note 讠; 己 also provides the pronunciation,  Rank: 306
[该, gāi, ㄍㄞ] should, ought to, must
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  亥 (hài ㄏㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 319

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top