ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

警报器

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -警报器-, *警报器*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警报器[jǐng bào qì, ㄐㄧㄥˇ ㄅㄠˋ ㄑㄧˋ, / ] siren, #50,352 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When they hear it, they have to run to the fence.[CN] 听到警报器的时候让她们往围栏处跑 明白了吗? Kapò (1960)
The alarm's in the glove box[CN] 警报器在手套箱里 Blood and Black Lace (1964)
Suddenly, I heard a well-known whistle[CN] 突然警报器响了 The Silent World (1956)
The pass is at 4:00.[CN] 交接时间是4点,警报器四点半响 到时我们已经完事了,别担,心 The Lineup (1958)
Miss Nicole's murderer had been in Peggy's car since he knew where the car alarm was hidden.[CN] 谋杀妮可小姐的凶手坐过佩姬小姐的车 因为他知道车子警报器藏在哪里 Blood and Black Lace (1964)
His siren is stuck.[CN] 他的警报器有问题 Rider on the Rain (1970)
the siren was screamin'.[CN] 警报器大响 Lifeboat (1944)
The siren on top of the Ferry Building.[CN] 轮船大楼楼顶的警报器 每天响三次,就像现在这样 The Lineup (1958)
Well, what about the alarm?[CN] 呃 那警报器 The Conversation (1974)
Why didn't they believe you? They think I always making things up[CN] 你有没有拉开过防火警报器? The Window (1949)
Could the alarm be connected to the horn?[CN] 是不是警报器跟车喇叭连在一起了? Blood and Black Lace (1964)
- Does the alarm work?[CN] - 警报器没用了吧? The Case of the Bloody Iris (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top