ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

謹聴

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謹聴-, *謹聴*
Japanese-English: EDICT Dictionary
謹聴[きんちょう, kinchou] (int,n,vs) listening attentively [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The listeners stood in an attentive attitude.聴衆は謹聴の姿勢で立っていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hear, hear.[JA] 謹聴 Fearful Pranks Ensue (2013)
For 40 years, you've been barking up the wrong tree.[JA] 謹聴! さぁ子供達 Fearful Pranks Ensue (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
謹聴[きんちょう, kinchou] aufmerksam_zuhoeren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top