ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

記載事項

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -記載事項-, *記載事項*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 記載事項 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *記載事項*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
外国人登録原票記載事項証明書[がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ, gaikokujintourokugenpyoukisaijikoushoumeisho] (n) certification of information recorded on foreign resident registration file [Add to Longdo]
記載事項[きさいじこう, kisaijikou] (n) items mentioned [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing has been logged and nothing is pending under that entry.[CN] 還沒有紀錄上去 記載事項裡並未有審訊中的東西 Equilibrium (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top