ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

計画?

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -計画?-, *計画?*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, yeah... that's kinda the plan.[JA] それが計画? Playtime (2012)
So, what you said on the phone. Is that your plan?[JA] 電話で話してたこと それが計画? Dead Man Down (2013)
What are your plans?[JA] どんな計画? The Way (2010)
Is that as far as you've gotten?[JA] それが あなたの計画? The Woman (2013)
What exactly is the plan?[JA] どんな計画? The Legend (2008)
Which is?[JA] 計画? Jesus, Mary and Joe Cocker (2007)
You think he planned this?[JA] 消えたのは 殺しの再開のためだ 全部 彼の計画? Probable Cause (2012)
What's the plan?[JA] どんな計画? I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
What plan?[JA] どんな計画? The Roommate (2011)
Plan B?[JA] - 計画?" Fast & Furious 6 (2013)
And your plan?[JA] あなたの計画? The Crimson Hat (2012)
Was that your plan?[JA] それがお前の計画? Looper (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top