ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

解雇者

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -解雇者-, *解雇者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
解雇者[かいこしゃ, kaikosha] (n) person who has been laid off [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Legal's starting to come hard at me on this term "terminate"...[JA] "解雇者"という言葉に商標上の問題が... Up in the Air (2009)
I preferred "terminators" but it bumped with Legal.[JA] "解雇者"にしたかったんですが 商標に引っかかって Up in the Air (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

解雇

 


  

 
解雇
  • (かいこ) (n,vs) discharge; dismissal; (P) [EDICT]
  • (jiě gù, ㄐㄧㄝˇ ㄍㄨˋ) to fire; to sack; to dismiss [CE-DICT-Simplified]
  • (しゃ) (n,suf) someone of that nature; someone doing that work [EDICT]
  • (もの(P);もん) (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) [EDICT]
  • (zhě, ㄓㄜˇ) -ist, -er (person); person (who does sth) [CE-DICT-Simplified]
  • (zhě, ㄓㄜˇ) -ist, -er (person); person (who does sth) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top