ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

見得を切る

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -見得を切る-, *見得を切る*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 見得を切る มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *見得を切る*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
見得を切る[みえをきる, miewokiru] (exp,v5r) to assume a posture; to pose; to make a defiant (proud) gesture [Add to Longdo]
見得を切る[おおみえをきる, oomiewokiru] (exp,v5r) to declare impressively [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ma'am, all I know is The Cooperative likes a grand gesture, and they don't care who they hurt to stop the corporate agenda.[JA] 俺が知ってるとこじゃ 協同組合は 大見得を切るのが好きで 会社の事業計画を止めるのに Grey Water (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top