ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

見回り

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -見回り-, *見回り*
Japanese-English: EDICT Dictionary
見回り[みまわり, mimawari] (n) patrolling [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I came back for a midnight round and she was gone.[JA] 深夜の見回りをして、戻ってみるともう居ませんでした Shutter Island (2010)
No. He isn't. He wouldn't just let him walk around like that.[JA] いや、奴を見回りに行かせたんだ Vacancy (2007)
Aksinya's gone back to him.[JA] ここは戦場だぞあるものか 俺は見回りに行って来る Tikhiy Don II (1958)
You'll have the three o'clock watch every morning and I know you'll obey me, because you...[JA] 夜中の見回りもだ Balance of Power (1988)
Just call me Dracula.[JA] - 見回りですよ Too Late for Tears (1949)
I've got two minutes before a Community Support Officer comes around that corner.[JA] 見回りがここに来るまで 2分しかないんだ The Blind Banker (2010)
Just making my rounds before taking off.[JA] 帰る前に見回りをしてたの Scream 4 (2011)
Aksinya's gone back to him.[JA] ここは戦場だぞあるものか 俺は見回りに行って来る Tikhiy Don (1957)
Sorry to disturb you. I was making my routine inspection.[JA] ミスター・ストックブリッジ 毎晩の見回りをしてます Gosford Park (2001)
I'm just going to have a little look around.[JA] ちょっと見回りに行く Duel of the Droids (2008)
Not you, not you. Take a walk.[JA] 違う 君じゃない 見回りを続けろ Shutter Island (2010)
Took my place on patrol. Got killed.[JA] 俺の代わりに見回り中 殺された Mission Creep (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top