ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

見事

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -見事-, *見事*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
見事[みごと, migoto] ยอดเยี่ยม, วิเศษ, อัจฉริยะ, งดงาม, โอ่อ่า, โอ่โถง, น่าชมเชยยิ่ง, แจ่มจรัส, แวววาว, รุ่งโรจน์.,

Japanese-English: EDICT Dictionary
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P) [Add to Longdo]
見事な木[みごとなぼく, migotonaboku] (n) magnificent tree [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.いやあ、見事に晴れ渡った秋の日になったね。これが台風一過というやつかね。
Fantastic!見事
Good show!見事!よくやった!
This hotel has a gorgeous outlook onto the sea.このホテルは見事な海の景色が見渡せる。
This peach is a beauty.この桃はじつに見事なものだ。
He took a beautiful shot at a deer.シカをめがけて彼は見事な1発を放った。
He wrote a fine description of what happened there.そこで何が起こったのかを彼は見事に書き表した。
The aurora was truly remarkable.そのオーロラは実に見事だった。
The gorgeous cake made my mouth water.その見事なケーキをみてよだれが出そうになったよ。
The player made a splendid comeback.その選手は見事に再起した。
Rocks are beautifully arranged in the Japanese-style garden.その日本庭園には石が見事に配置されている。
The translation was nicely true to the original.その翻訳は原作に見事に忠実であった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You already lost it, Tom.[JP] 見事にやられたな The Intruder (1962)
What an incredible effort by the leader of this race.[JP] なんという見事な ライダーでしょう Breaking Away (1979)
Fine looking soldiers.[JP] 見事な進軍だ》 War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
As in my dreams I desired it as my will directed strong and fair it stands sublime, superb![JP] 我が夢に抱き 我が意思の指示したとおりに 堅固に 見事にその城は聳え立つ Das Rheingold (1980)
Don't drive me away, let me look from a distance at your tempting black moustache.[JP] 遠くからでもいいから あんたのその見事なヒゲを 拝ませてよ Tikhiy Don (1957)
The single rider is accelerating away, getting a lead so the receiver will not be behind when the pack comes by. Beautiful exchange! The other team is exchanging right behind them.[JP] 見事な選手交代 他のチームも続きます Breaking Away (1979)
Good job.[JP] -お見事 Now You See Me 2 (2016)
He's good[JP] 見事 The Expendables 3 (2014)
Nobody wants to change. You're doing a beautiful job.[JP] 君が見事にやってきた 座れ 12 Angry Men (1957)
That's very beautiful.[JP] 見事ですな ありがと Chinatown (1974)
That's a very nice rendering, Dave.[JP] 見事な精密画ですねデイブ 2001: A Space Odyssey (1968)
The way you beat up that grocer was masterly, Alec.[JP] 雑貨屋を殴ったのは 見事だったな アレック The Spy Who Came In from the Cold (1965)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top