ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

要是你當真想要讓我高興! [...] 的兄弟們來你的宮殿做客吧!

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -要是你當真想要讓我高興! [...] 的兄弟們來你的宮殿做客吧!-, *要是你當真想要讓我高興! [...] 的兄弟們來你的宮殿做客吧!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you would honour me and make me happy, Lord Attila, then summon my brothers as guests to your court![CN] 要是你當真想要讓我高興! 匈奴王,你就邀請我的兄弟們來你的宮殿做客吧! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

要是 (yào shi) ()當真 (dāng zhēn)想要 (xiǎng yào) (ràng) ()高興 (gāo xìng)匈奴 (Xiōng nú) (Wáng) () (jiù) (yāo) (qǐng) () (de)兄弟 (xiōng dì) (men) (lái) () (de)宮殿 (gōng diàn)做客 (zuò kè) ()

 


  

 
要是
 • (yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙) if [CE-DICT-Simplified]
 • (yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙) if [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
當真
 • (dāng zhēn, ㄉㄤ ㄓㄣ) to take seriously; serious; No joking, really! [CE-DICT-Traditional]
想要
 • (xiǎng yào, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ) to want to; to feel like; to fancy; to care for sb; desirous of [CE-DICT-Simplified]
 • (xiǎng yào, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄠˋ) to want to; to feel like; to fancy; to care for sb; desirous of [CE-DICT-Traditional]
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT-Traditional]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
高興
 • (gāo xìng, ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ) happy; glad; willing (to do sth); in a cheerful mood [CE-DICT-Traditional]
匈奴
 • (きょうど;フンヌ) (n) (See フン族) Xiongnu; ancient Central Asian nomadic people often associated with the Huns [EDICT]
 • (Xiōng nú, ㄒㄩㄥ ㄋㄨˊ) Xiongnu; Huns; general term for nomadic people [CE-DICT-Simplified]
 • (Xiōng nú, ㄒㄩㄥ ㄋㄨˊ) Xiongnu; Huns; general term for nomadic people [CE-DICT-Traditional]
 • (おう) จักพรรดิ, ผู้ยิ่งใหญ่ [LongdoJP]
 • (おう) (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) [EDICT]
 • (Wáng, ㄨㄤˊ) king; surname Wang [CE-DICT-Simplified]
 • (Wáng, ㄨㄤˊ) king; surname Wang [CE-DICT-Traditional]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù, ㄐㄧㄡˋ) at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g [CE-DICT-Traditional]
 • (yāo, ㄧㄠ) invite to come [CE-DICT-Simplified]
 • (yāo, ㄧㄠ) invite to come [CE-DICT-Traditional]
 • (qǐng, ㄑㄧㄥˇ) to ask; to invite; please (do sth); to treat (to a meal etc); to request [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
兄弟
 • (きょうだい(P);けいてい) (n) (See ご兄弟) siblings; brothers and sisters; (P) [EDICT]
 • (xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ) brothers; brethren [CE-DICT-Simplified]
 • (xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ) brothers; brethren [CE-DICT-Traditional]
 • (men, ㄇㄣ˙) plural marker for pronouns and a small number of animate nouns [CE-DICT-Traditional]
 • (lái, ㄌㄞˊ) to come; to arrive; to come round; ever since; next [CE-DICT-Traditional]
宮殿
 • (きゅうでん) (n,adj-no) palace; (P) [EDICT]
 • (gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ) palace [CE-DICT-Traditional]
做客
 • (zuò kè, ㄗㄨㄛˋ ㄎㄜˋ) to be a guest or visitor [CE-DICT-Simplified]
 • (zuò kè, ㄗㄨㄛˋ ㄎㄜˋ) to be a guest or visitor [CE-DICT-Traditional]
 • (bā, ㄅㄚ) (onomat.); dumb [CE-DICT-Simplified]
 • (ba, ㄅㄚ˙) (modal particle indicating polite suggestion); ...right?; ...OK? [CE-DICT-Simplified]
 • (bā, ㄅㄚ) (onomat.); dumb [CE-DICT-Traditional]
 • (ba, ㄅㄚ˙) (modal particle indicating polite suggestion); ...right?; ...OK? [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top