Search result for

要不了多久 那些玩世不恭的潮人 就会在窗前排成队 喊着

(1 entries)
(0.7874 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -要不了多久 那些玩世不恭的潮人 就会在窗前排成队 喊着-, *要不了多久 那些玩世不恭的潮人 就会在窗前排成队 喊着*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And it's just a matter of time till those sicko hipsters are lining up for "one of those cupcakes that killed that dude".[CN] 要不了多久 那些玩世不恭的潮人 就会在窗前排成队 喊着 "来一块弄死了那家伙的纸杯蛋糕" And the Soft Opening (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

要不了 (yào bù le)多久 (duō jiǔ) 那些 (nèi xiē)玩世不恭 (wán shì bù gōng) (de)潮人 (cháo rén) (jiù) (huì) (zài)窗前 (chuāng qián)排成 (pái chéng) (duì) (hǎn) (zhe)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top