ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

被车碾的就是我来定蛋糕那天

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -被车碾的就是我来定蛋糕那天-, *被车碾的就是我来定蛋糕那天*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was hit by a car the day I came in here to order the cake.[CN] 被车碾的就是我来定蛋糕那天 Short Cuts (1993)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(bèi) (chē) (niǎn) (de)就是 (jiù shì)我来定 ()蛋糕 (dàn gāo)那天 (nà tiān)

 


  

 
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Simplified]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Traditional]
 • (chē, ㄔㄜ) car; vehicle; CL:輛|辆[liang4]; machine; to shape with a lathe; surname Che [CE-DICT-Simplified]
 • (jū, ㄐㄩ) vehicle on land [CE-DICT-Simplified]
 • (niǎn, ㄋㄧㄢˇ) stone roller; millstone [CE-DICT-Simplified]
 • (niǎn, ㄋㄧㄢˇ) stone roller; millstone [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
就是
 • (jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ) (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [CE-DICT-Simplified]
 • (jiù shì, ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ) (emphasizes that sth is precisely or exactly as stated); precisely; exactly; even; if; just like; in the same way as [CE-DICT-Traditional]
蛋糕
 • (dàn gāo, ㄉㄢˋ ㄍㄠ) cake [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn gāo, ㄉㄢˋ ㄍㄠ) cake [CE-DICT-Traditional]
那天
 • (nà tiān, ㄋㄚˋ ㄊㄧㄢ) that day; the other day [CE-DICT-Simplified]
 • (nà tiān, ㄋㄚˋ ㄊㄧㄢ) that day; the other day [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top