Search result for

被灌了酒 然後對我糾纏不休的話

(1 entries)
(0.803 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -被灌了酒 然後對我糾纏不休的話-, *被灌了酒 然後對我糾纏不休的話*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The other is that anyone can do[CN] 被灌了酒 然後對我糾纏不休的話 Suki demo nai kuseni (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(bèi) (guàn) (le) (jiǔ) 然後對 (rán hòu duì) ()糾纏 (jiū chán)不休 (bù xiū) (de) (huà)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top