ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

被围困在巴丹的美国部队没有 [...] 疗用品 他们的士气也很低迷

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -被围困在巴丹的美国部队没有 [...] 疗用品 他们的士气也很低迷-, *被围困在巴丹的美国部队没有 [...] 疗用品 他们的士气也很低迷*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The American troops besieged at Bataan had no air support, were short of medical supplies and their morale was poor.[CN] 被围困在巴丹的美国部队没有空中支援, 缺乏医疗用品 他们的士气也很低迷 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(bèi)围困 (wéi kùn) (zài)巴丹 () (de)美国 (Měi guó)部队 (bù duì)没有 (méi yǒu)空中 (kōng zhōng)支援 (zhī yuán), 缺乏 (quē fá)医疗 (yī liáo)用品 (yòng pǐn) 他们 (tā men) (de)士气 (shì qì) () (hěn)低迷 (dī mí)

 


  

 
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Simplified]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT-Traditional]
围困
 • (wéi kùn, ㄨㄟˊ ㄎㄨㄣˋ) to besiege [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
巴丹
 • (ばたん;バタン) (n) cockatoo [EDICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
美国
 • (Měi guó, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ) America; American; United States of America; USA [CE-DICT-Simplified]
部队
 • (bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ) army; armed forces; troops; force; unit [CE-DICT-Simplified]
没有
 • (méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ) haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be [CE-DICT-Simplified]
空中
 • (くうちゅう) (n) sky; air; (P) [EDICT]
 • (kōng zhōng, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ) in the sky; in the air [CE-DICT-Simplified]
 • (kōng zhōng, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ) in the sky; in the air [CE-DICT-Traditional]
支援
 • (しえん) สนับสนุน [LongdoJP]
 • (しえん) (n,vs) support; backing; aid; assistance; (P) [EDICT]
 • (zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ) provide assistance or backing; to support; to back [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ) provide assistance or backing; to support; to back [CE-DICT-Traditional]
缺乏
 • (quē fá, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ) shortage; be lacking; to be short of; to lack; scarcity [CE-DICT-Simplified]
 • (quē fá, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ) shortage; be lacking; to be short of; to lack; scarcity [CE-DICT-Traditional]
医疗
 • (yī liáo, ㄧ ㄌㄧㄠˊ) medical treatment [CE-DICT-Simplified]
用品
 • (ようひん) (n) articles; supplies; parts; (P) [EDICT]
 • (yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ) articles for use; products; goods [CE-DICT-Simplified]
 • (yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ) articles for use; products; goods [CE-DICT-Traditional]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT-Simplified]
士气
 • (shì qì, ㄕˋ ㄑㄧˋ) morale (eg staff morale) [CE-DICT-Simplified]
 • (なり) (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [EDICT]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Simplified]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Traditional]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Simplified]
 • (hěn, ㄏㄣˇ) (adverb of degree); quite; very; awfully [CE-DICT-Traditional]
低迷
 • (ていめい) (n,vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P) [EDICT]
 • (dī mí, ㄉㄧ ㄇㄧˊ) depression (esp. economic) [CE-DICT-Simplified]
 • (dī mí, ㄉㄧ ㄇㄧˊ) depression (esp. economic) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top