ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

街头

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -街头-, *街头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
街头[jiē tóu, ㄐㄧㄝ ㄊㄡˊ, / ] street, #4,479 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the time I was thinking about that dark street on the way to the station... where I was to do it... and the three honks on the horn that were to be the signal.[CN] 我只想到前往 火车站的黑暗街头 我将会在火车站下手 Double Indemnity (1944)
Were it god's will for me to die a violent death, you would all be in big trouble.[CN] 如果我干掉了莫里斯 就让我横死街头 我警告你 你将有大麻烦 Port of Shadows (1938)
So he hangs around the park listening to soapbox spellbinders making speeches, and begins believing them.[CN] 他在公园晃荡 听听街头政见... 发表言论 ...开始相信他们... His Girl Friday (1940)
But, listen... Shut up, will ya? She's only down the street.[CN] 她就在街头 我不到一小时就能回来 The Whole Town's Talking (1935)
Feel like dancin ' down the street[CN] 我就想在街头起舞 Singin' in the Rain (1952)
I dreamt I was asleep in the street, and a young man came.[CN] 我梦见我睡在街头 有个年轻男人走来 I dreamt I was asleep in the street, and a young man came. Roman Holiday (1953)
First, I'll eat my haddock... then, if you are not going to turn me out onto the street...[CN] 首先 我要先吃一顿 然后 如果你不会让我露宿街头的话 The 39 Steps (1935)
Keeps them off the streets.[CN] 让他们远离街头 Romance on the High Seas (1948)
On the street was a dancin' fellow[CN] 在街头有一位舞者 Calamity Jane (1953)
Grab me as soon as I show in the streets again.[CN] 我一旦再次露面街头就会被捕 Dead Reckoning (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top