ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

行草

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -行草-, *行草*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 行草 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *行草*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行草[xíng cǎo, ㄒㄧㄥˊ ㄘㄠˇ, ] semi-cursive script, #81,600 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
行草[ぎょうそう, gyousou] (n) running and cursive scripts [Add to Longdo]
行草[かいぎょうそう, kaigyousou] (n) (See 楷書,行書,草書,行草・ぎょうそう) printed, semi-cursive, and cursive scripts [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top