ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

行方

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -行方-, *行方*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
行方[ゆくえ, yukue] TH: ตำแหน่งหรือสถานที่ที่คน ๆ นั้นอยู่  EN: whereabouts

Japanese-English: EDICT Dictionary
行方(P);行く方(io);行衛(ateji)[ゆくえ, yukue] (n) (1) (one's) whereabouts; (2) course; direction; (P) [Add to Longdo]
行方[ぎょうほうこう, gyouhoukou] (n) { comp } line writing direction [Add to Longdo]
行方向奇偶検査[ぎょうほうこうきぐうけんさ, gyouhoukoukiguukensa] (n) { comp } longitudinal parity check [Add to Longdo]
行方不明[ゆくえふめい, yukuefumei] (n, adj-no) missing; unaccounted for [Add to Longdo]
行方不明者[ゆくえふめいしゃ, yukuefumeisha] (n) missing person [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Three people are still missing.3人が依然行方不明です。
You're crazy if you think he's on the up-and-up. The only reason you can say that is because you don't know what he's doing behind the scenes.あいつが品行方正だって。とんでもない。裏で何をやってるか知らないからそんなこと言えるんだよ。
We have to look into the disappearance of the doctor.その医者の行方不明事件を調べなければならない。
The lost child was found after two days.その行方不明だった子は2日後に見つかった。
The rescue party searched for the missing passengers.レスキュー隊は行方不明の乗客を捜査した。
We couldn't find out her whereabouts.われわれは、彼女の行方を突き止めることが出来なかった。
We searched the woods for the missing child.我々は行方不明の子を求めて森の中を探した。
His diligence and good conduct earned him the scholarship.勤勉と品行方正とが彼にその奨学金を受けさせた。
The police searched for the missing child.警察はその行方不明の子供を捜した。
The cops are searching for the missing documents.警察は行方不明の書類を捜している。
The police searched for the lost boy.警察は行方不明の少年を捜した。
The police searched for the missing child.警察官は行方不明の子供を捜した。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why I pulled you in here.[JP] 行方不明人係へ 行ったきりです Too Late for Tears (1949)
I'm deeply interested in administrative problems.[CN] 对你们的游行方面的问题 非常感兴趣 The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
The fastest and easiest way to travel to Finland is by Finnair[CN] 乘坐芬兰航空是在芬兰最便捷的旅行方 Sensuela (1973)
I have some information for you you might prefer to discuss privately. Miss Palmer's my husband's sister.[JP] 行方不明は 違法ではありません Too Late for Tears (1949)
Hello? I'd like to check on automobile accidents.[JP] 行方不明係りは 5時までです Too Late for Tears (1949)
Traveling by sea is the most pleasant way to travel.[CN] 越洋旅行是最惬意的旅行方 My Twentieth Century (1989)
- Initiate secondary protocol.[CN] -开始执行方案2 Countdown (2003)
- I don't know what to say.[JP] アランが行方不明なんです Too Late for Tears (1949)
- Hello, Paula? - Well, Sinbad.[JP] 行方不明かと思ってた D.O.A. (1949)
Out. Blackhawk Leader to "A" flight.[CN] 黑鹰长机变为"A"飞行方 Battle of Britain (1969)
About two months ago, my husband grew suspicious that something was wrong, since then he tried in every way to locate Reynolds, [JP] レノルズを探したけど... 行方しれず D.O.A. (1949)
Cyanide is being tested...[CN] 更快,更经济的可行方法 比如氰化物... Conspiracy (2001)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
行方[ぎょうほうこう, gyouhoukou] line writing direction [Add to Longdo]
行方向奇偶検査[ぎょうほうこうきぐうけんさ, gyouhoukoukiguukensa] longitudinal parity check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
行方不明[ゆくえふめい, yukuefumei] verschollen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top