ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

行为失当

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -行为失当-, *行为失当*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the charge of conduct unbecoming an officer, the court finds the defendant not guilty.[CN] 就行为失当... 本庭判被告无罪 Rules of Engagement (2000)
Conduct unbecoming an officer.[CN] 行为失当 Rules of Engagement (2000)
The cure forjuvenile delinquency is... an education in the dangers and consequences... of breaking the time-tested rules... laid down for the regulation of human conduct.[CN] 防止年轻人行为失当的方法是 教育他们危险和后果 不能违反长久以来的规则 Kinsey (2004)
He approached me in the marketplace, expressing regret that his business with you turned to excess.[CN] 他在市集与我相遇 诉说与你交易失败... 行为失当的悔恨之心 Missio (2011)
Accusing you of grave judicial misconduct...[CN] 指责你有严重司法行为失当... Freakin' Whack-a-Mole (2014)
And my action.. was inappropriate.[CN] 而我的行为失当 Delicacy (2011)
Misfeasance?[CN] 行为失当吗? Episode #2.10 (1990)
Internal Aftairs is responsible tor investigating... incidents or allegations ot misconduct... involving sworn officers and civilian employees of the District of Columbia.[CN] 政风小组的工作 是调查哥伦比亚区警局内 警员及职员的 行为失当或犯罪事实 Random Hearts (1999)
You're facing a general court-martial... and charged with violation ofat least three articles... everything from "breach of peace" to "conduct unbecoming".[CN] 你要上军事法庭 你被控起码三条罪 破坏和平、行为失当 Rules of Engagement (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top