ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

衆議

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -衆議-, *衆議*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
衆議[しゅうぎいん, shuugiin] (n) สภาผู้แทนราษฎร

Japanese-English: EDICT Dictionary
衆議[しゅうぎ, shuugi] (n) mass meeting [Add to Longdo]
衆議一決[しゅうぎいっけつ, shuugiikketsu] (n) deciding unanimously or by consensus [Add to Longdo]
衆議員議長[しゅうぎいんぎちょう, shuugiingichou] (n) speaker of the Lower House [Add to Longdo]
衆議[しゅうぎいん, shuugiin] (n) lower house; House of Representatives; (P) [Add to Longdo]
衆議院運営委員会[しゅうぎいんうんえいいいんかい, shuugiin'un'eiiinkai] (n) House of Representatives Steering Committee [Add to Longdo]
衆議院解散[しゅうぎいんかいさん, shuugiinkaisan] (n) dissolution of the lower house of parliament [Add to Longdo]
衆議院議員[しゅうぎいんぎいん, shuugiingiin] (n) member of the Lower House [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The number of minority seats in the Lower House is rapidly eroding.衆議院の少数派の議席は、急速にむしばまれてきています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Name and occupation?[JA] 花岡練三郎 衆議院議員です Hero (2007)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
衆議[しゅうぎいん, shuugiin] (japanisches) Unterhaus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top