ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

血の気

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -血の気-, *血の気*
Japanese-English: EDICT Dictionary
血の気[ちのけ, chinoke] (n) blood (as in hot-blooded, ruddy complexion, etc.) [Add to Longdo]
血の気が引く[ちのけがひく, chinokegahiku] (exp,v5k) to go pale; to grow pale; to lose color; to turn white [Add to Longdo]
血の気が無い;血の気がない[ちのけがない, chinokeganai] (exp,adj-i) pale; bloodless [Add to Longdo]
血の気の無い;血の気のない[ちのけのない, chinokenonai] (exp) pale; bloodless [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All the color drained away from his face.彼の顔からすっかり血の気が引いていった。
He had white lips.彼は血の気のない唇をしていた。
Her face was the color of chalk.彼女の顔には血の気がなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And then when you saw the hanged man, the blood drained from your face.[JA] そして「絞首刑の男」を見た時 君の顔から血の気が引いたね Red Dawn (2012)
Especially... guys like Sung-hoon and me with boiling blood.[JA] 特に... 俺やソンフンは 血の気の多い家系だからな Friend 2 (2013)
We are all said to be fiery.[JA] アルメニア人は 血の気が多いと言われる Barbecue (2017)
The very warmth of my blood seems stolen away.[JA] 血の気も凍るな The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
I wonder how they get the blood off.[JA] なぜ血の気がぬけるか Tucker: The Man and His Dream (1988)
And death's pale flag is not advanced there.[JA] そこにはまだ血の気のない 死の印は見えない。 The Twilight Saga: New Moon (2009)
I have lost a lot of blood.[JA] 血の気が 抜けちまった。 The Boxtrolls (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top