ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蛾摩拉

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蛾摩拉-, *蛾摩拉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所多玛与蛾摩拉[Suǒ duō mǎ yǔ É mó lā, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄛ ㄇㄚˇ ㄩˇ ㄜˊ ㄇㄛˊ ㄌㄚ, / ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]
蛾摩拉[É mó lā, ㄜˊ ㄇㄛˊ ㄌㄚ, ] Sodom and Gomorrah [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And sure enough, it happened to Lot's wife.[CN] 所多玛和蛾摩拉城的故事 Closer Encounters (2010)
"shall be the bitter herb of Gomorrah.[CN] "应蛾摩拉的苦药草。 Slaughter of the Innocents (1993)
Sodom and Gomorrah.[CN] 所多玛和蛾摩拉(罪恶之都) Religulous (2008)
"Sodom and Gomorrah:[CN] 索多玛和蛾摩拉 Easy Virtue (2008)
You can see Gomorrah just over the hill.[CN] 從這里能看到蛾摩拉 Year One (2009)
So by 1922, there's tremendous pressure on Hollywood to clean up its act, that people are thinking this is just a Sodom and Gomorrah on the west coast.[CN] 因此 1922年 有巨大的压力 在好莱坞清理其行为 人们都在思考 这只是 在西海岸一所多玛和蛾摩拉 American Grindhouse (2010)
Well let's just say that what happened in Gomorrah, stayed in Gomorrah.[CN] 那么我只想告诉你,在蛾摩拉发生了什么 跟我来 Religulous (2008)
There the chamber hunter must once through! Sodoma and Gomorra![CN] -该清理一下了 所多玛与蛾摩拉 Lissi und der wilde Kaiser (2007)
According to one of the stories contained in the book of Genesis, angels were sent by God to destroy the cities of Sodom and Gomorrah because of the sins of their inhabitants.[CN] 上帝派出天使去毁灭所多玛和蛾摩拉城 因为那里的居民罪孽深重 只有一个正直的男人罗德 以及他的家人得到了宽恕 Closer Encounters (2010)
Seriously, what is the story of Sodom and Gomorrah really about? - Anyone?[CN] 说真的,索多玛和蛾摩拉城 到底怎么了 Keeping the Faith (2000)
"it is an abomination." "the outcry of sodom and gomorrah is great,[CN] "所多瑪和蛾摩拉的罪惡甚重" Invasion (2009)
Coming to you from Gomorrah, California.[CN] 我从加利福尼亚州的蛾摩拉城前来膜拜 Coming to you from Gomorrah, California. The Rhinitis Revelation (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top