ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蛮勇

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蛮勇-, *蛮勇*
Japanese-English: EDICT Dictionary
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The process of recovery has become stagnant, so I've increased the level of difficulty, in order to remain engaged.[CN] 我需要在我的清醒中 I needed to inject an element of derring -do 射入蛮勇的元素 into my sobriety. How the Sausage Is Made (2016)
That's an act of fucking courage.[JA] 蛮勇が要るな Beirut Is Back (2012)
He turned out to be a pretty gutsy guy.[CN] 应该赢得钦佩啊, 他最终成了个相当蛮勇的家伙。 The Curse of the Jade Scorpion (2001)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蛮勇[ばんゆう, banyuu] Tollkuehnheit, Gewalt, Gewalttaetigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top