ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蛋糕

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蛋糕-, *蛋糕*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
蛋糕[dàn gāo] (n ) ขนมเค้ก

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蛋糕[dàn gāo, ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] cake, #3,892 [Add to Longdo]
生日蛋糕[shēng rì dàn gāo, ㄕㄥ ㄖˋ ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] birthday cake [Add to Longdo]
黑森林蛋糕[Hēi sēn lín dàn gāo, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] Black forest gateau; schwarzwälder Kirschtorte [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why do you talk to me like that? Come off it![CN] 不要告诉我 你带着奶奶的蛋糕来这里 Port of Shadows (1938)
Could I have another piece of cake?[CN] 我可以再吃块蛋糕 Cavalcade (1933)
There are some caes.[CN] 时子那天送给我们的蛋糕 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
I didn't get any cake.[CN] 我沒有要蛋糕 À Nous la Liberté (1931)
You better get wise to yourself and figure out where the coffee and cake's money is coming from next season.[CN] 你最好聰明點,好好想想下一季的咖啡蛋糕錢怎麼弄 Applause (1929)
I didn't have any cake. Nothing at all.[CN] 我沒要蛋糕,一點都沒要 À Nous la Liberté (1931)
Cake.[CN] 蛋糕 Heart of a Dragon (1985)
Get your cake, pie, dill pickles and ice cream.[CN] 拿你们的蛋糕、馅饼、泡菜和冰淇淋 Pinocchio (1940)
You've got the brain of a pancake.[CN] 你有蛋糕的头脑 His Girl Friday (1940)
Don't give any to Mitsuo, all right?[CN] 光子放学回来,不要给蛋糕她吃 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Eat your chocolate cake.[CN] 快吃你的巧克力蛋糕 Applause (1929)
Oh, time for just one cup. Cake, darling?[CN] 哦,还可以喝一杯 要蛋糕吗,亲爱的? Night Train to Munich (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top