ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

虽然主客缺席 我们却因此有充裕时间 介绍本组织之宗旨

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -虽然主客缺席 我们却因此有充裕时间 介绍本组织之宗旨-, *虽然主客缺席 我们却因此有充裕时间 介绍本组织之宗旨*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Although this removes one of our star attractions at the luncheon... we may have more time to tell you... from the inside what this party has stood for... and why we've asked you here today.[CN] 虽然主客缺席 我们却因此有充裕时间 介绍本组织之宗旨 Foreign Correspondent (1940)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

虽然 (suī rán)主客 ()缺席 (quē xí) 我们 (wǒ men) (què)因此 (yīn cǐ) (yǒu)充裕 (chōng yù)时间 (shí jiān) 介绍 (jiè shào) (běn)组织 (zǔ zhī) (zhī)宗旨 (zōng zhǐ)

 


  

 
虽然
 • (suī rán, ㄙㄨㄟ ㄖㄢˊ) although; even though; even if [CE-DICT-Simplified]
主客
 • (しゅかく;しゅきゃく) (n) host and guest; principal and auxiliary [EDICT]
缺席
 • (quē xí, ㄑㄩㄝ ㄒㄧˊ) absence; absent [CE-DICT-Simplified]
 • (quē xí, ㄑㄩㄝ ㄒㄧˊ) absence; absent [CE-DICT-Traditional]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
 • (què, ㄑㄩㄝˋ) but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless [CE-DICT-Simplified]
因此
 • (yīn cǐ, ㄧㄣ ㄘˇ) thus; consequently; as a result [CE-DICT-Simplified]
 • (yīn cǐ, ㄧㄣ ㄘˇ) thus; consequently; as a result [CE-DICT-Traditional]
 • (う) (n) {Buddh} bhava (becoming, existence) [EDICT]
 • (ゆう) (n) (1) existence; (n,n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) [EDICT]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Simplified]
 • (yǒu, ㄧㄡˇ) to have; there is; there are; to exist; to be [CE-DICT-Traditional]
充裕
 • (chōng yù, ㄔㄨㄥ ㄩˋ) plenty; sufficient; enough [CE-DICT-Simplified]
 • (chōng yù, ㄔㄨㄥ ㄩˋ) plenty; sufficient; enough [CE-DICT-Traditional]
时间
 • (shí jiān, ㄕˊ ㄐㄧㄢ) time; period [CE-DICT-Simplified]
介绍
 • (jiè shào, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ) to present; introduction; to introduce [CE-DICT-Simplified]
 • (ほん) (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) [EDICT]
 • (běn, ㄅㄣˇ) roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc) [CE-DICT-Simplified]
 • (běn, ㄅㄣˇ) roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc) [CE-DICT-Traditional]
组织
 • (zǔ zhī, ㄗㄨˇ ㄓ) to organize; organization; organized system; nerve; tissue [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (の) (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [EDICT]
 • (zhī, ) (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī, ) (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it [CE-DICT-Traditional]
宗旨
 • (しゅうし) (n) tenets (doctrines) of a religious sect; (religious) sect [EDICT]
 • (zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ) objective; aim; goal [CE-DICT-Simplified]
 • (zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ) objective; aim; goal [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top