ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

虫垂炎の症状は、 右下腹部 [...] 気、下痢 ガス無し、発熱、

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -虫垂炎の症状は、 右下腹部 [...] 気、下痢 ガス無し、発熱、-, *虫垂炎の症状は、 右下腹部 [...] 気、下痢 ガス無し、発熱、*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, so the symptoms of appendicitis are lower right-side abdominal pain, nausea, diarrhea, inability to pass gas, fever, a sense that you might feel better after passing stool.[JA] 虫垂炎の症状は、 右下腹部の痛み、吐き気、下痢 ガス無し、発熱、 Silent Night (2015)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

虫垂炎症状 下腹部痛み吐き気下痢 ガス無し発熱

 


  

 
虫垂炎
 • (ちゅうすいえん) (n) appendicitis [EDICT]
 • () (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [EDICT]
 • () (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [EDICT]
 • () (suf,prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P) [EDICT]
 • () (n) (See スラグ) slag [EDICT]
 • (乃) (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P) [EDICT]
 • (之) (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [EDICT]
 • (幅) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (布) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (箆) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
 • (篦) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
症状
 • (しょうじょう) (n,adj-no) symptoms; condition; (P) [EDICT]
 • (zhèng zhuàng, ㄓㄥˋ ㄓㄨㄤˋ) symptom (of an illness) [CE-DICT-Simplified]
 • (葉) ใบไม้ [LongdoJP]
 • () (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [EDICT]
 • () (v5r,aux-v,suf) (hon) (ksb [EDICT]
 • () (suf) (ksb [EDICT]
 • (歯) (n) tooth; (P) [EDICT]
 • (刃) (n) edge (of a knife or sword); (P) [EDICT]
 • (派) (n,n-suf) clique; faction; school; (P) [EDICT]
 • (破) (n) (See 序破急) (in gagaku or noh) middle section of a song [EDICT]
 • (葉) (n) leaf; (P) [EDICT]
 • (みぎ) (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P) [EDICT]
 • (yòu, ㄧㄡˋ) right (-hand) [CE-DICT-Simplified]
 • (yòu, ㄧㄡˋ) right (-hand) [CE-DICT-Traditional]
下腹部
 • (かふくぶ) (n) abdomen [EDICT]
痛み
 • (いたみ) ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า [LongdoJP]
 • (いたみ) (n) pain; ache; sore; grief; distress; (P) [EDICT]
吐き気
 • (はきけ) (n) nausea; sickness in the stomach; (P) [EDICT]
下痢
 • (げり) (n,vs,adj-no) diarrhoea; diarrhea; (P) [EDICT]
ガス
 • () (n) gust [EDICT]
無し
 • (なし) (n,n-suf) (uk) without; (P) [EDICT]
発熱
 • (はつねつ) (n,vs,adj-no) (1) generation of heat; (2) (attack of) fever; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top