ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

虚线

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -虚线-, *虚线*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚线[xū xiàn, ㄒㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] dotted line, #50,138 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# But I remember the day that I signed on the dotted line[CN] # 但我还记得那天 我在虚线上签下名字 # People Like Us (2012)
So whenever the company was signing on the dotted line, they wanted my personal guarantee, my signature.[CN] 所以每当该公司 签署的虚线, 他们希望我的个人担保, 我的签名。 The Queen of Versailles (2012)
Just sign on the dotted line, boys.[CN] 在虚线上签名就行了 Tom and Jerry: The Fast and the Furry (2005)
Cut up that paper plane. Whoa![CN] 沿着那个虚线的地方剪开试一下 The Murder Case of Hana & Alice (2015)
# 'Cause I signed on the dotted line[CN] # 只因为我在虚线上签下了名字 # People Like Us (2012)
The broken line represents the path of the mutant who attacked the president.[CN] 这条虚线显示出 袭击总统的变种人的行动路线 X2: X-Men United (2003)
- Did you sign on a dotted line?[CN] - 你有没有签署虚线 Bruno & Earlene Go to Vegas (2013)
You're not gonna use that stupid dotted red line thing to show us traveling, right?[CN] 你不会是想用这些愚蠢的红点虚线 向我们展示旅程吧 Devil's Pass (2013)
♪ On the dotted line[CN] ? 在虚线 Goddess (2013)
Itwaskindofa modified cursive.[CN] 他Yaddashtsh写由虚线和写道: United States of Secrets (Part One): The Program (2014)
So if that is Mr. William Fox, and you're able to speak up for him I'm gonna need you to sign on the dotted line.[CN] 如果那是威廉福克斯先生 而你能为他证明 我就需要你在虚线上签名 American Crude (2008)
Dotted line means dirt.[CN] 虚线代表土路 Fandango (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top