ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

藩篱

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -藩篱-, *藩篱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
藩篱[fān lí, ㄈㄢ ㄌㄧˊ, / ] hedge; fence; (fig.) barrier, #59,009 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For he's gone and married Yum-Yum Yum-Yum[CN] - ♪ 他逃出藩篱把雅雅娶 - ♪ 雅雅 Topsy-Turvy (1999)
Lost in this vastness each living being raises an invisible barrier around itself[CN] 迷失在无边浩瀚中 每个生物 都在它身边筑起了无形的藩篱 Genesis (2004)
It transcends boundaries.[CN] 这是为了要打破藩篱 Thermae Romae II (2014)
My ideal is a haven that transcends boundaries and uplifts the Roman spirit.[CN] 超越各种藩篱的理想国度 彰显罗马人的崇高精神 Thermae Romae II (2014)
Let's break some cement.[CN] 我们打破这些藩篱 The Foot Fist Way (2006)
High fences surrounded by razor ribbon.[CN] 路上设置了缠满铁丝网的藩篱 The Cove (2009)
I know that a single human can knock down every wall.[CN] 我知道一个人就能打破所有藩篱 Home (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top