ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蔡-, *蔡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蔡, cài, ㄘㄞˋ] a species of tortoise; surname
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  祭 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,226

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Cài, ㄘㄞˋ, ] surname Cai, #8,294 [Add to Longdo]
依林[Cài Yī Lín, ㄘㄞˋ ㄧ ㄌㄧㄣˊ, ] Jolin Tsai (Taiwanese singer), #20,131 [Add to Longdo]
元培[Cài Yuán péi, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ ㄆㄟˊ, ] Cai Yuanpei (1868-1940), liberal educationalist, studied in Germany, President of Beijing University 1917-19, minister of education for Guomindang, #38,903 [Add to Longdo]
[Cài è, ㄘㄞˋ ㄜˋ, / ] Cai E (1882-1916), originator of the National protection army of 1915, #58,050 [Add to Longdo]
[Shàng cài, ㄕㄤˋ ㄘㄞˋ, ] (N) Shangcai (place in Henan), #76,416 [Add to Longdo]
[Cài Lún, ㄘㄞˋ ㄌㄨㄣˊ, ] Cai Lun (-121), the inventor of paper making, #91,123 [Add to Longdo]
[Xīn cài, ㄒㄧㄣ ㄘㄞˋ, ] (N) Xincai (place in Henan), #101,899 [Add to Longdo]
国强[Cài Guó qiáng, ㄘㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] Cai Guoqiang (1957-), contemporary Chinese artist working with firework displays and light shows, #105,034 [Add to Longdo]
东藩[Cài Dōng fān, ㄘㄞˋ ㄉㄨㄥ ㄈㄢ, / ] Cai Dongfan (1877-1945), historian, author of popular general history texts up until his own time, #288,712 [Add to Longdo]
李佛[cài lǐ fó, ㄘㄞˋ ㄌㄧˇ ㄈㄛˊ, / 彿] Cai Li Fo, Choy Li Fut, Choy Lay Fut, Choi Lei Fut, Choy Lai Fut, Choy Ley Fut, Choi Lei Faht, Tsai Li Fo, Choi Leih Faht - Martial Art [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To cross the river, he must rely on Cai Mao and Zhang Yun[JA] 川を渡るために 彼は瑁と張允に 頼らなければなりません Red Cliff (2008)
General Cai, you took great pains indeed[JA] 将軍 本当に 苦労したな Red Cliff (2008)
Generals Cai Mao and Zhang Yun,[JA] 瑁将軍と張允将軍 Red Cliff (2008)
He's Officer Choi[CN] 他是警官 The Big Swindle (2004)
General Cai,[JA] 将軍 Red Cliff (2008)
Mister Choi[CN] 先生 The Big Swindle (2004)
Last month Choi Chang-hyuk[CN] 上个月, 常赫... The Big Swindle (2004)
Choi Chang-hyuk is dead[CN] 常赫死了 The Big Swindle (2004)
Cai Mao and Zhang Yun, are here[JA] 瑁と張允はここです Red Cliff (2008)
By any chance Choi Chang-hyuk?[CN] 常赫吗? The Big Swindle (2004)
General Cai, your navy is only a diversion[JA] 将軍 貴方の水軍は陽動作戦だ Red Cliff (2008)
I'm renting an apartment in TriBeCa.[CN] 我租了套公寓。 在贝卡里头. In Good Company (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top