ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

葱绿

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -葱绿-, *葱绿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葱绿[cōng lǜ, ㄘㄨㄥ ㄌㄩˋ, 绿 / ] verdant, #65,603 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Greener pastures.[CN] 青翠葱绿的牧场 The Fall (2006)
"In some melodious plot Of beechen green, and shadows numberless[CN] 你在山毛榉葱绿阴影交错的斑驳律动中 Bright Star (2009)
It is greener down there.[CN] 青翠葱绿的牧场 The Fall (2006)
"Through verdurous glooms and winding mossy ways[CN] 洒满葱绿的幽暗 和苔藓的曲径 Bright Star (2009)
Till we have built Jerusalem[CN] 直到我们在英格兰葱绿怡人之地 Jackboots on Whitehall (2010)
He says we should follow him to greener pastures![CN] 他说跟着他,可以到青翠葱绿的牧场! The Fall (2006)
I'm thinking of living in a place with fresh air and great nature for a while.[CN] 暂时居住在有着葱葱绿意的地方一段时间 One Million Yen and the Nigamushi Woman (2008)
To greener pastures![CN] 青翠葱绿的牧场! The Fall (2006)
"In some melodious plot[CN] 你在山毛榉葱绿阴影交错 Bright Star (2009)
- He say it's greener down there.[CN] - 他说下面有青翠葱绿的牧场 The Fall (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top