ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

葱头

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -葱头-, *葱头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葱头[cōng tóu, ㄘㄨㄥ ㄊㄡˊ, / ] onion; Western round onion, #57,570 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captioned by closed captioning services, inc.[CN] 最爱洋葱头 大修 萌翔秋千 熊猫慧慧 纵身一跃 校对: 莉莉丝 时间轴: 雅贝 Girlfriend of the Year (2010)
You're so wrapped up in layers, onion boy, you're afraid of your own feelings.[CN] 你真的一层一层把自己包起来 洋葱头! 你不敢面对自己的感情 Shrek (2001)
He's dead.[CN] 洋葱头 Eastern Condors (1987)
Rather, an appetizer with asparagus and cippolini onions and it has a side of sliced watermelon radishes.[CN] 其实算是前菜,包括芦笋和齐波里尼葱头 以及切片的西瓜小萝卜 No Reservations (2007)
Go sparse with the ingredients, that's the rule of thumb[CN] 你抓材料 肉少点菜少点葱头少点 McDull, Prince de la Bun (2004)
Fingers![CN] 洋葱头,洋葱头 Eastern Condors (1987)
a detour in your new life ?[CN] -伊甸园字幕组=- 翻译: 大修 最爱洋葱头 heazl 熊猫慧慧 rinki 秋千 雨盼 校对: Bullet Proof (2010)
Don't you worry, Fingers. You'll be okay.[CN] 不用怕,洋葱头,没事的 Eastern Condors (1987)
I'm sorry! I'm sorry![CN] 洋葱头,洋葱头 Eastern Condors (1987)
- What do you suppose a ramson is?[CN] -熊葱头是什么 Munich (2005)
Russia's church domes took on the shape of an onion.[CN] 俄国教堂的穹顶采用了洋葱头的样式。 Orthodoxy: From Empire to Empire (2009)
thought you heard the moon laughing right at you[CN] -=YTET -伊甸园字幕组=- 翻译: 最爱洋葱头 大修 萌翔秋千 熊猫慧慧 纵身一跃 校对: Girlfriend of the Year (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top