ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

葛藤

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -葛藤-, *葛藤*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葛藤[gé téng, ㄍㄜˊ ㄊㄥˊ, ] tangle of vines; fig. complications, #104,629 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
葛藤[かっとう, kattou] (n,vs) conflict; complication; troubles; discord; (P) [Add to Longdo]
葛藤;防已[つづらふじ;ツヅラフジ, tsudurafuji ; tsudurafuji] (n) (1) (uk) Chinese moonseed (Sinomenium acutum); (2) complex inter-relationship (as in the struggle between two types of vine over one piece of land) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The heart of the tragedy, as of a short story, is a conflict.悲劇の本質は、短編小説のそれと同じように、その葛藤である。
A conflict between my father and me.父と私の葛藤
That there are various conflicts, frictions, within the races of man is a point made clear within this book as well.人種間には様々な葛藤、軋轢があることは、本書においても明らかにされているところである。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel the good in you, the conflict.[JA] 父さんの善の心を感じる 葛藤があるんだ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Then, in a moment of weakness, the thick sexual tension became something much more real.[JA] その時 決定的瞬間が訪れる 深い性的な葛藤はやがて 確実なものとなった The Rager (2012)
I feel the conflict within you. Let go of your hate.[JA] 葛藤があるのがわかります 憎しみを捨ててください Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
Hey. So I found duck poo, pig bristle and goat hairs in the kudzu run-off.[CN] 我在野葛藤径那找到了鸭粪 猪鬃和羊毛 The Carrot in the Kudzu (2014)
But one showed signs of alien DNA, the strands intertwining with human DNA like kudzu in a Northwestern rainforest.[CN] 有一个检测出外星人DNA 和人类DNA缠绕在一起 就像西北雨林的野葛藤 Search and Recover (2013)
Hey, let's not jump to any conclusions there. I had kind of an internal debate about showing you the mirror.[JA] 鏡の件を言うべきか 葛藤したよ The Cabin in the Woods (2011)
No, so that if I went through with it, it would be on my conscience and not yours.[JA] もし産んだら 葛藤し続ける Secrets (2011)
I'm conflicted about it, too.[JA] 私も これと葛藤してるの Murder House (2011)
He's new to this,and he's conflicted.[JA] 不慣れで 葛藤があった Red Hair and Silver Tape (2008)
The problem is right here and it cannot leave.[JA] 心の葛藤は いつまでも続く Scarlet Street (1945)
I found a compound of propylene glycol, glyceryl stearate and hydrolyzed lupine protein from the kudzu runoff.[CN] 我在野葛藤径的地方找到了 丙二醇 甘油硬脂酸酯 和水解羽扇豆蛋白的的化合物 The Carrot in the Kudzu (2014)
I can tell you that dreams tend to mirror The central conflict in the dreamer.[JA] 夢は心の葛藤を反映する傾向があります Complications (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top