ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

落とし*落し

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -落とし*落し-, *落とし*落し*
Japanese-English: EDICT Dictionary
落とし;落し[おとし, otoshi] (n) (1) (abbr) dropping; losing; (2) missing item; something one forgot to write down; (3) trap; (4) wooden protrusion from a Japanese door frame that fits a hole in the threshold, acting as a lock when closed; (5) conclusion (of a speech, etc.); (6) (See 落とし掛け) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi [Add to Longdo]
落とし蓋;落し蓋[おとしぶた, otoshibuta] (n) lid resting directly on food; wooden drop-lid for simmering [Add to Longdo]
落とし掛け;落とし懸け;落し掛け;落し懸け[おとしがけ, otoshigake] (n) (1) lintel of the alcove in a tea room or a window in a shoin-style reception room; (2) cloud-shaped carving on the bottom of a transom; (3) (See 火鉢) metallic bowl used to hold the charcoal in a wooden hibachi [Add to Longdo]
落とし穴(P);落し穴[おとしあな, otoshiana] (n) pitfall; trap; pit; (P) [Add to Longdo]
落とし戸;落し戸(io)[おとしと, otoshito] (n) trapdoor; flap door [Add to Longdo]
落とし主;落し主[おとしぬし, otoshinushi] (n) loser; owner of a lost article [Add to Longdo]
落とし所;落し所[おとしどころ, otoshidokoro] (n) point of compromise; common ground [Add to Longdo]
落とし物(P);落し物[おとしもの, otoshimono] (n) lost property; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top