ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

营里周末舞会时会出现打架事件 警长会候在外面

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -营里周末舞会时会出现打架事件 警长会候在外面-, *营里周末舞会时会出现打架事件 警长会候在外面*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All I'm sayin' is that there's going to be a fight at the camp Saturday night... and there'll be deputies ready to go in.[CN] 营里周末舞会时会出现打架事件 警长会候在外面 The Grapes of Wrath (1940)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

营里 周末 舞会 时会 出现 打架 事件 警长 会候 外面

 


  

 
周末
 • (zhōu mò, ㄓㄡ ㄇㄛˋ) weekend [CE-DICT-Simplified]
舞会
 • (wǔ huì, ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ) dance; ball; party [CE-DICT-Simplified]
出现
 • (chū xiàn, ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ) to appear; to arise; to emerge [CE-DICT-Simplified]
打架
 • (dǎ jià, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄚˋ) to fight; to scuffle; to come to blows [CE-DICT-Simplified]
 • (dǎ jià, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄚˋ) to fight; to scuffle; to come to blows [CE-DICT-Traditional]
事件
 • (じけん) คดี [LongdoJP]
 • (じけん) (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) [EDICT]
 • (shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ) event; happening; incident [CE-DICT-Simplified]
 • (shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ) event; happening; incident [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
外面
 • (がいめん(P);そとづら;げめん) (n) (1) outer surface; outward appearance; outside; exterior; (adj-no) (2) outside; outer; outward; exterior; external; (P) [EDICT]
 • (wài mian, ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢ˙) outside [CE-DICT-Simplified]
 • (wài mian, ㄨㄞˋ ㄇㄧㄢ˙) outside [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top