ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

菲尔拉莫斯,五分钟内,一切记录

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -菲尔拉莫斯,五分钟内,一切记录-, *菲尔拉莫斯,五分钟内,一切记录*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Phil Ramos, I want everything.[CN] 菲尔拉莫斯,五分钟内,一切记录 The Taking of Pelham 123 (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

菲尔 ()拉莫斯 (Lā mò sī)五分钟 () (nèi)一切 (yī qiè)记录 (jì lù)

 


  

 
拉莫斯
 • (Lā mò sī, ㄌㄚ ㄇㄛˋ ㄙ) (Philippine President Fidel) Ramos [CE-DICT-Simplified]
 • (Lā mò sī, ㄌㄚ ㄇㄛˋ ㄙ) (Philippine President Fidel) Ramos [CE-DICT-Traditional]
 • (ない) (suf) inside; within [EDICT]
 • (うち) (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [EDICT]
 • (nèi, ㄋㄟˋ) inside; inner; internal; within; interior [CE-DICT-Simplified]
一切
 • (いっさい) (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [EDICT]
 • (yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ) everything [CE-DICT-Simplified]
 • (yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ) everything [CE-DICT-Traditional]
记录
 • (jì lù, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ) record [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top