ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

菌体

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -菌体-, *菌体*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菌体[shì jūn tǐ, ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄊㄧˇ, / ] bacteriophage; phage, #55,302 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
菌体[きんたい, kintai] (n) (1) bacterial cell; (2) fungus body [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Computer, retest another sample of Andromeda and display result.[CN] 是一种还在试验中的噬菌体 系统,重新测试安朵美达病毒 然后列出结果 The Andromeda Strain (2008)
Run all known bacteriophages.[CN] 检视所有的噬菌体 The Andromeda Strain (2008)
Most of the body of the fungus is beneath the ground, a tangle of tiny treads which extend for hundreds of yards.[CN] 菌体的大部分 都在地下 细细的菌丝纵横交错 Solving the Secrets (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top