ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

莫须有

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -莫须有-, *莫须有*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫须有[mò xū yǒu, ㄇㄛˋ ㄒㄩ ㄧㄡˇ, / ] groundless; baseless, #43,657 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just did five years I didn't owe.[CN] 为了莫须有的事我坐了5年牢。 Silverado (1985)
Five of us brought in on a trumped-up charge to be leaned on by half-wits.[CN] 我们五个因为莫须有的罪名 ...被这些低能儿关了进来 The Usual Suspects (1995)
I want you to know that I'm outraged, absolutely outraged by this unwarranted attack upon you in our current issue.[CN] 我想让你知道我义愤填膺 绝对义愤填膺... ... 对于我们本期杂志对你莫须有的攻讦 Sex and the Single Girl (1964)
If he accuses us of an unfounded crime we will surely die[CN] 如果到时来个莫须有的罪名 我们吕家岂不是死无葬身之地 Qing gong qi shi lu (1983)
- Think what you want, but I can't ask the owners to keep this carcass on the water just because somebody is on board who doesn't exist.[CN] 可我不能再以莫须有的理由请求船主 把这堆度铜烂铁留在岸上 事不宜迟 The Legend of 1900 (1998)
You'rer saying that this is a trumped-up charge...[CN] 你告诉我,这是一个莫须有的问题 Interstate 60: Episodes of the Road (2002)
How many here knew that it was a railroad job against Mr. Oliver?[CN] 你们有多少人知道 奥利弗教授,这是一个莫须有的罪名? Interstate 60: Episodes of the Road (2002)
They've got this whole team here throwing everything but the kitchen sink at this case.[CN] 他们正用尽一切方法 把莫须有罪名往他身上推 The Devil's Advocate (1997)
Hot Dog understands that her suspicions concerning Hamburger have been unfounded.[CN] 热狗明白 他关于汉堡包的疑虑已是莫须有的了. Night of the Carrots (1998)
Ministers, unlike civil servants, are selected at random by prime ministerial whim, in recognition of dubious services rendered, or to avoid appointing someone of real ability.[CN] 不像公务员 大臣是随机抽取而来 Ministers, unlike civil servants, are selected at random 全凭首相一时兴致 by prime ministerial whim, 报答他们莫须有的贡献 in recognition of dubious services rendered, The Death List (1981)
They can fire me for cause, can't they? For incompetence?[CN] 他们能用"莫须有"的罪名开除我 Disclosure (1994)
in order to remind me of breaking promises I never make, et cetera.[CN] 来提醒我没有遵守那个莫须有的诺言 The King and I (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top