ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

英语

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -英语-, *英语*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英语[Yīng yǔ, ㄧㄥ ㄩˇ, / ] English (language), #1,967 [Add to Longdo]
英语[Yīng yǔ rè, ㄧㄥ ㄩˇ ㄖㄜˋ, / ] English language fan; enthusiasm for English [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't even pronounce the English article.[CN] 你连一个英语的冠词都说不清楚 The Blue Angel (1930)
We tout our wares?[CN] 你在学校里学过英语 Port of Shadows (1938)
Well, you'll just have to put up with it in English.[CN] 你们最好讲英语 The Lady Vanishes (1938)
Does anyone here speak English?[CN] 有没有人会说英语 Foreign Correspondent (1940)
Does this chief of police speak English?[CN] 局长会说英语吗? 我很忙 Foreign Correspondent (1940)
No English?[CN] 不会说英语 Foreign Correspondent (1940)
The baroness says that as you spoke about an English lady, she didn't connect her with Madame Kummer.[CN] 男爵夫人说看到跟说英语的女士聊天 她没有想到那是库默尔女士 The Lady Vanishes (1938)
Or as they say in English, jolly good luck to them.[CN] 如果他们说英语 祝他们好运 The Lady Vanishes (1938)
Cut that English nonsense.[CN] 别扯那些没用的英语 The Blue Angel (1930)
Fella doesn't speak English.[CN] 这个人不讲英语 The Lady Vanishes (1938)
English? We speak English in the school.[CN] 我们在学校学过英语 Foreign Correspondent (1940)
We're very grateful. It's lucky some of you fellows understand English.[CN] 我们很感激 你们有人懂英语 The Lady Vanishes (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top