ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

英武

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -英武-, *英武*
Japanese-English: EDICT Dictionary
英武[えいぶ, eibu] (adj-na,n) distinguished (surpassing) valor (valour) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
– "The noble bird..." – "Will give you passage."[CN] -"英武之鸟" -"会给你信息" National Treasure: Book of Secrets (2007)
I present my finest man for you personal viewing.[CN] 最英武的角斗士以飨贵宾 Missio (2011)
And how smart you look.[CN] 瞧你多英武 Episode #2.2 (2011)
The confidence of being a firefighter and a Sherry.[CN] 他们有消防员和警长的英武之气 The Battles Part 2 (2013)
WILLIAMS Smart, ain't it?[CN] 很英武 Episode #2.2 (2011)
- Gallant, yes.[CN] - 没错,是英武 Dark Wings, Dark Words (2013)
- He was very gallant.[CN] - 他是多么英武的人儿 Dark Wings, Dark Words (2013)
I still don't see anything that looks like a noble bird.[CN] 我还是没看到有像英武之鸟的东西 National Treasure: Book of Secrets (2007)
See how I'm awesomely avoiding conflict?[CN] 看到我是怎样英武地避免了冲突没? Po Fans Out (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top