ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

英国民

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -英国民-, *英国民*
Japanese-English: EDICT Dictionary
英国民[えいこくみん, eikokumin] (n) British person; British citizen; Briton [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That is what the British people expect of their Queen.それこそ、英国民が女王に期待していることなのです。
That is what the British people expect of their Queen.それこそ、英国民が女王に期待しているということなのです。
The English are a taciturn people.英国民は無口な国民だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"It was called the Tom Thumb. "[CN] 它被称作大拇指汤姆 (英国民间故事中只有拇指大的主人公) The Station Agent (2003)
Now, this bombing campaign struck deep into the British people's sense of security.[CN] 这起爆炸案 深深地影响到英国民众的安全感 In the Name of the Father (1993)
Τhis is an English folk song.[CN] 这首曲是英国民 The Legend Is Born: Ip Man (2010)
Thank you, Richard.[CN] "谢谢,理查,英国民意转变的势头 The Heavy (2009)
He was with the Loyalist Colonial Militia. He might be of use.[CN] 他曾是英国民兵,说不定派得上用场 The Patriot (2000)
# I'm just mad about saffron #[CN] 我为红花狂 英国民谣歌手唐纳文・雷奇的"柠檬树" 其曲风特点带有浓重的蓝调风格 The Music Never Stopped (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top