ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苗族

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苗族-, *苗族*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苗族[Miáo zú, ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ, ] Hmong or Miao ethnic group of southwest China, #16,200 [Add to Longdo]
黔东南苗族侗族自治州[Qián dōng nán Miáo zú Dòng zú zì zhì zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture in Guizhou, capital Kaili 凱裡|凯里, #78,730 [Add to Longdo]
黔南布依族苗族自治州[Qián nán Bù yī zú Miáo zú zì zhì zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄧ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, ] Qiannan Buyei and Miao autonomous prefecture in Guizhou, capital Duyun 都勻, #84,853 [Add to Longdo]
松桃苗族自治县[Sōng táo Miáo zú zì zhì xiàn, ㄙㄨㄥ ㄊㄠˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Songtao Miaozu autonomous county in Guizhou, #89,509 [Add to Longdo]
湘西土家族苗族自治州[Xiāng xī Tǔ jiā zú Miáo zú zì zhì zhōu, ㄒㄧㄤ ㄒㄧ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 西] Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture in northwest Hunan, capital Jishou 吉首, #100,983 [Add to Longdo]
黔西南布依族苗族自治州[Qián xī nán Bù yī zú Miáo zú zì zhì zhōu, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄧ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, 西] Qianxinan Buyei and Miao autonomous prefecture in Guizhou, capital Xing'yi 興義|兴义, #103,305 [Add to Longdo]
融水苗族自治县[Róng shuǐ Miáo zú zì zhì xiàn, ㄖㄨㄥˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Rongshui Miaozu autonomous county in Guangxi, #128,232 [Add to Longdo]
恩施土家族苗族自治州[Ēn shī Tǔ jiā zú Miáo zú zì zhì zhōu, ㄣ ㄕ ㄊㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, ] Enshi Tujia and Miao autonomous prefecture in Hubei, #135,974 [Add to Longdo]
城步苗族自治县[Chéng bù miáo zú zì zhì xiàn, ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] (N) Chengbu Miaozu autonomous county (county in Hunan), #232,266 [Add to Longdo]
屏边苗族自治县[Píng biān miáo zú zì zhì xiàn, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧㄢ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Pingbian Mianzu autonomous county in Yunnan, #371,221 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
苗族;ミャオ族[ミャオぞく, myao zoku] (n) Miao (people); Hmong [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're Hmong, not "Humong."[CN] 我們是苗族,不是貓族 Gran Torino (2008)
And when the Americans quit, the Communists started killing all the Hmong.[CN] 結果美國人棄守 越共開始殘殺所有苗族 Gran Torino (2008)
Hmong people come from different parts of Laos, Thailand, and China.[CN] 苗族來自寮國、泰國和中國各地 Gran Torino (2008)
These days the Miao are encouraged to celebrate their own culture.[CN] 如今,苗族被鼓励庆祝自己的文化。 Full Circle with Michael Palin (1997)
You mean Hmong?[CN] 你指苗族 Gran Torino (2008)
The Miao love festivals.[CN] 苗族热爱节日。 Full Circle with Michael Palin (1997)
The Miao form an ethnic minority of some five million.[CN] 苗族是少数民族,人口大约500万。 Full Circle with Michael Palin (1997)
You're so enlightened, you know that? No, Hmong isn't a place. lt's a people.[CN] 你知識真豐富 不是,苗族不是地點,是種族 Gran Torino (2008)
I do work with some of the Hmong gangs and I heard there was trouble in the neighborhood.[CN] 我輔導一些苗族幫派分子 我聽說這附近出了點狀況 Gran Torino (2008)
Unlike many others in China, the Miao are open, friendly and curious.[CN] 与中国许多其它人不同,苗族开放、友好,充满好奇。 Full Circle with Michael Palin (1997)
This is where the Miao people live.[CN] 苗族在此生活。 Full Circle with Michael Palin (1997)
Driven out of the rich plains by the Chinese, the Miao have had to make a living from a magnificent landscape but very poor soil.[CN] 苗族被中国人驱离肥沃的平原, 他们不得不在景色虽然壮观,但土地十分贫瘠的地方讨生活。 Full Circle with Michael Palin (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top