ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苏打水

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苏打水-, *苏打水*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苏打水[sū dá shuǐ, ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] soda water [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bourbon and soda, anyone?[CN] 波旁威士忌加苏打水,谁要? One, Two, Three (1961)
Think I'll just freshen up my soda.[CN] 我想换一杯苏打水 A Face in the Crowd (1957)
- Sorry. Want a little soda water? - No, no, no.[CN] 对不起 要苏打水 不用了 Double Indemnity (1944)
I've put Alka-Seltzer down on my list.[CN] 我的采购单上写了苏打水 Blithe Spirit (1945)
Bring me some soda when you come up, Phyllis.[CN] 回来时给我苏打水 Double Indemnity (1944)
- Club soda? - Plain water, please.[CN] 要苏打水吗 白开水就可以 Double Indemnity (1944)
- Got any bicarbonate of soda? - No, I haven't.[CN] 还有没有苏打水 没有 Double Indemnity (1944)
For Mr. Brown I'd snatch a judge from the Superior Court, for a chocolate soda.[CN] 为了布朗先生我会绑架高级法院法官 只要一杯巧克力苏打水 The Big Combo (1955)
- Always... Two sodas, and a glass of ice water...[CN] 皮泰尔两杯,要加苏打水和冰块 The Long Absence (1961)
- Put a little soda.[CN] -一点苏打水 Shadow of a Doubt (1943)
Scotch. Make it a demitasse, with soda on the side.[CN] 给我威士忌,用小咖啡杯装 苏打水另外装 Some Like It Hot (1959)
You might bring me a large brandy and soda.[CN] -给我一杯大的白兰地苏打水 Rebecca (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top