ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苍茫

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苍茫-, *苍茫*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍茫[cāng máng, ㄘㄤ ㄇㄤˊ, / ] boundless; vast; hazy (distant horizon), #33,304 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Boundless and bare, the lone and level sands stretch far away."[CN] "... 苍茫 荒凉 寂寥的平沙伸向远方" Endeavour (2012)
It's an amazingly common occurrence.[CN] 在这个苍茫的内陆. 惊人的是,这时常会发生. Antarctica: A Year on Ice (2013)
If Lip's not charged as an adult, you can see them both in court tomorrow. Charged as an adult?[CN] *皆因来时路太苍茫* {\3cH202020}*Cause we don't know where we've been* Father Frank, Full of Grace (2011)
The moon lay over the clouded ocean[CN] 苍茫云海间 The Avenging Eagle (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top