ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

苍凉

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -苍凉-, *苍凉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苍凉[cāng liáng, ㄘㄤ ㄌㄧㄤˊ, / ] desolate; bleak, #30,676 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is Nanny's language... but I don't understand it.[CN] 好苍凉啊 *今天上午 寡妇珍那给了我一点剩菜... Azur & Asmar: The Princes' Quest (2006)
Shining like a sun Through the post-war haze[CN] 如阳光照耀 暖化战后苍凉 Evita (1996)
Somehow this town has become quite lonely too.[CN] 总觉得这小镇变苍凉 Hanamizuki (2010)
I had been trying to paint my sorrow... to show the bleakness of a world without Nicole.[CN] 我总是试图画出我的哀伤... 来展现没有Nicole之后世界多么苍凉 Thomas Kinkade's Christmas Cottage (2008)
What are they singing?[CN] 那是一首苍凉的歌 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
And Mercury is tiny, bleak, and super hot, the result of a monster collision.[CN] 水星细小、苍凉、热不可耐 那是经受一次惊天动地撞击的结果 Planets (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top