ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

航模

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -航模-, *航模*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航模[háng mó, ㄏㄤˊ ㄇㄛˊ, ] model plane or ship, #56,313 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
what about some of those... model airplanes you like, huh?[CN] ... 那些你喜欢的航模 The Butterfly Effect (2004)
Activate auto-return mode.[CN] 激活自动返航模式。 Garm Wars: The Last Druid (2014)
That's awesome. I love model airplanes.[CN] 棒极了 我喜欢航模 Dress Big (2007)
A model?[CN] 航模 The Butterfly Effect (2004)
Wing, cruise configuration.[CN] 机翼 巡航模式 全速前进 Star Trek IV: The Voyage Home (1986)
I bet I can get a shitload... of those model airplanes up in here.[CN] 我想你很久 没看飞航模在飞了 The Butterfly Effect (2004)
And don't you touch my model ships! Not one of you![CN] 别碰我的航模 你们谁都不许碰 Police Academy 6: City Under Siege (1989)
Switch from autopilot to remote, Astro, please.[CN] 请转回自动导航模式,艾丝特萝 Space Buddies (2009)
I used airplane glue, bro. That's gonna be your look for a while.[CN] 用的是航模粘合胶,你得戴它们一阵了 Mac and Dennis: Manhunters (2008)
But the online blueprints indicate... that deck B is independent of the guidance matrix.[CN] 问题是,是不是设计图清楚地显示... 甲板B是独立于导航模型的吗? Galaxy Quest (1999)
All the ships set Sail Mode Systems to ON[CN] 了解 全舰所有系统进入出航模 Harlock: Space Pirate (2013)
Fly up Friday, hm?[CN] 在周五,航模飞行 Invasion of the Body Snatchers (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top