ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

自带

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自带-, *自带*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自带[zì dài, ㄗˋ ㄉㄞˋ, / ] to bring one's own; BYO [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's all right. I'll take you to the clinic myself.[CN] 没事的,我亲自带你去诊所 Deep Red (1975)
I brought her myself, didn't I?[CN] 我亲自带她来的 不是吗? Calamity Jane (1953)
Well, I'd... I'd appreciate it if you'd show me that spot.[CN] 若是您能亲自带我们到事情发生的地点一趟那可真是感谢 Deliverance (1972)
Besides, why else would a lady like you be traveling alone with a daughter?[CN] 再说了,像你这样的女士 怎么会独自带女儿出行? -没有人喜欢独自出行 The Lineup (1958)
Notice here it has its own nickel cadmium power source... so it cannot be detected on the line.[CN] 注意 它自带镍镉能源 所以不会在电话里被察觉 The Conversation (1974)
You will supply the ink, paper and pen.[CN] 你要自带纸笔和墨水 我们会提供桌椅 The Red Headed League (1985)
We'll take our pumps and power we use the fields of fuel in Ugand.[CN] 我们要自带油泵,利用乌干达机场的存油 Raid on Entebbe (1976)
- Bring your own matches![CN] - 自带火柴! Hardbodies (1984)
On second thoughts, I'll deliver the girl personally.[CN] 仔细考虑后 我决定亲自带她去罗马 Spartacus (1960)
Ay, my good lord. Your royal preparation makes us hear something.[CN] 是的 陛下 我听说陛下准备亲自带兵迎战呢 Macbeth (1971)
I'll bring some men to capture him[CN] 明天一早,我要亲自带队搜查 The 36th Chamber of Shaolin (1978)
- We'll take you personal.[CN] - 我们亲自带你过去 Pocketful of Miracles (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top