ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

自信なし

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -自信なし-, *自信なし*
Japanese-English: EDICT Dictionary
自信なし[じしんなし, jishinnashi] (exp) (I am) uncertain; unsure [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The need for secrecy is paramount, Ellen.[JA] 秘密が求めるのは重要性よ、エレン ※重要だから秘密... みたいな意味かと、自信なし Tigh Me Up, Tigh Me Down (2004)
You know, I think you're afraid that if you hit me as hard as you could, I'd think I was being tickled with a feather.[JA] 自信なしか どうせ蚊が止まるようなパンチだ Corporal Punishment (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

自信なし

 


  

 
自信
 • (じしん) ความมั่นใจในตนเอง [LongdoJP]
 • (じしん) (n,vs) self-confidence; confidence (in oneself); (P) [EDICT]
 • (zì xìn, ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ) confidence; self-confidence [CE-DICT-Simplified]
 • (zì xìn, ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ) confidence; self-confidence [CE-DICT-Traditional]
ない
 • () (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [EDICT]
 • () (conj,aux) (1) (See ない) without doing ...; (aux) (2) used in sentence-final position as an indirect prohibition [EDICT]
 • (内) (suf) inside; within [EDICT]
 • (亡い) (adj-i) (See 無い) dead [EDICT]
 • (無い) (adj-i) (1) (uk) (See 亡い) nonexistent; not being (there); (2) unpossessed; unowned; not had; (3) (See またとない) unique; (4) (as ...ことがない, etc.) indicates negation, inexperience, unnecessariness or impossibility; (aux-adj) (5) (See ない) (after the ren'youkei form of an adjective) not ...; (6) (after the -te form of a verb) to not be...; to have not ...; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top