ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

膝皿貝*火皿貝*石鼈*爺が背

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -膝皿貝*火皿貝*石鼈*爺が背-, *膝皿貝*火皿貝*石鼈*爺が背*
Japanese-English: EDICT Dictionary
膝皿貝;火皿貝;石鼈;爺が背[ひざらがい(膝皿貝;火皿貝;石鼈);じいがせ(石鼈;爺が背);ヒザラガイ, hizaragai ( hiza sara kai ; hi sara kai ; ishi betsu ); jiigase ( ishi betsu ; jii ] (n) (1) (uk) chiton (any marine mollusk of the class Polyplacophora); sea cradle; (2) Japanese chiton (Acanthopleura japonica) [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

膝皿 *火皿 * *

 


  

 
 • (かい) (n) shell; shellfish; (P) [EDICT]
 • (ばい;バイ) (n) (1) (uk) Japanese babylon (species of shelled mollusk, Babylonia japonica); Japanese ivory shell; (2) (abbr) (See 貝独楽) spinning top (traditionally made from a Japanese babylon shell) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) cowries; shell; valuables; shellfish; surname Bei [CE-DICT-Traditional]
火皿
 • (ひざら) (n) fire grate; chafing dish; pipe bowl [EDICT]
 • (いし) หิน [LongdoJP]
 • (いし) (n) (1) stone; (2) gem; jewel; (P) [EDICT]
 • (こく) (n) (1) measure of volume (approx. 180.39 liters, 6.37 cub. ft.); (2) measure of a Japanese-style boat's loading capacity (approx. 278.26 liters); (P) [EDICT]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) dry measure for grain equal to ten dou 斗; ten pecks; one hundred liters [CE-DICT-Simplified]
 • (shí, ㄕˊ) rock; stone; surname Shi [CE-DICT-Simplified]
 • (dàn, ㄉㄢˋ) dry measure for grain equal to ten dou 斗; ten pecks; one hundred liters [CE-DICT-Traditional]
 • (shí, ㄕˊ) rock; stone; surname Shi [CE-DICT-Traditional]
 • (すっぽん;スッポン) (n) (uk) Chinese soft-shelled turtle (Pelodiscus sinensis); soft-shelled turtle (Trionychidae) [EDICT]
 • (じじ;じじい;じい) (n) (1) (uk) (See 祖父・2) old man; (2) (じじい only) (derog) geezer [EDICT]
 • (yé, ㄧㄝˊ) grandpa; old gentleman [CE-DICT-Traditional]
 • () (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [EDICT]
 • () (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [EDICT]
 • () (n) scree [EDICT]
 • () (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [EDICT]
 • (我) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (画) (n) picture; drawing; painting; sketch [EDICT]
 • (蛾) (n) moth [EDICT]
 • (賀) (n) (See 賀の祝) congratulation [EDICT]
 • (雅) (n,adj-na) (1) (ant [EDICT]
 • (せ) (n) (1) back; spine; (2) reverse; rear side; (3) height; (4) ridge (of a mountain); (P) [EDICT]
 • (せい) (n) height; stature; (P) [EDICT]
 • (bēi, ㄅㄟ) carry on one's back [CE-DICT-Simplified]
 • (bēi, ㄅㄟ) to be burdened; to carry on the back or shoulder [CE-DICT-Simplified]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) the back of a body or object; to turn one's back; to hide something from; to learn by heart; to recite from memory [CE-DICT-Simplified]
 • (bēi, ㄅㄟ) to be burdened; to carry on the back or shoulder [CE-DICT-Traditional]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) the back of a body or object; to turn one's back; to hide something from; to learn by heart; to recite from memory [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top